Theatervoorstelling Broer! 

Meedoen is plezierig en vooral leuk als je het goed kan! Dat wordt op de deelnemende scholen voorbereid met het lesmateriaal wat is opgenomen in de leerlijn MHIDS. De leerlingen zijn de artiesten van het concert. In feite zijn de lessen die ze volgen repetities, zoals de musici die ook hebben voorafgaand aan een concert. De participatie tijdens het concert bestaat uit vijf liedjes, waarvan de laatste in canon wordt gezongen. Bij de Yell horen bewegingen en mag vrij gedanst worden en bij het Feestlied hoort bodypercussie. Daarnaast maken de leerlingen tijdens het concert soundscapes, dat wil zeggen bewegingen of geluiden om het verhaal te ondersteunen, bijvoorbeeld met de Windwave, het Inzingen en de Hartenklop.

Behalve het actief muzikaal meedoen haakt deze voorstelling ook aan bij de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De thematiek van de voorstelling nodigt verder uit voor een gesprek in de klas over ruzie maken en weer goed maken, over karaktereigenschappen en over het voelen en herkennen van emoties bij de ander. Leren mét en óver muziek daar gaat het om

Aanmelden scholen

Het verhaal

Opstaan om de Welkomst Yell te doen, een swingende bodypercussie uit te voeren, te dansen en te zingen. Stilzitten gaat niet, je moét wel meedoen bij de muzikale voorstelling BROER . Een voorstelling over tweelingbroers Ketim en Raban die door hun hartenklop eeuwig met elkaar verbonden lijken, maar tegelijkertijd van elkaar verschillen als dag en nacht. Zeker als ze ruzie hebben. Ketim noemt Raban een sufferd, Raban vindt Ketim juist slim en geslepen. De een wil vergeven, de ander weet van geen wijken. Worden ze uiteindelijk toch nog beste broers? Gaan ze hun gezamenlijke hartenklop weer voelen?

De leerlingen in de zaal moeten hun beste muzikale beentje voorzetten om de broers weer bij elkaar te krijgen. Met de korte video-instructies van Ketim is dat gemakkelijk voor te bereiden. De thematiek vormt aanleiding voor een gesprek over ruzie krijgen en weer goedmaken, over karaktereigenschappen en over het herkennen van emoties bij de ander.

Aanmelden scholen

Bekijk hieronder de teaser!

Waarom zou je BROER willen aanbieden aan je leerlingen?

  • Kinderen doen muzikaal actief mee met een echt orkest: ze gaan samen muziek maken en passen hun geleerde muzikale vaardigheden toe.
  • Meedoen vergroot het gevoel van trots zijn op jezelf. De kinderen zijn artiest, ze zijn medespelers van de acteurs in de voorstelling ook al staan ze niet op het podium! De saamhorigheid in de groep wordt gestimuleerd samen kunnen wij het! Plezier ervaren in samen muziek maken met je klasgenoten.
  • De voorbereiding geeft kinderen de mogelijkheid om hun muzikale talent te onderzoeken. Wat ligt me het beste: bodypercussie, zingen, bewegen op muziek

    Aanmelden scholen

Samenwerking philharmonie zuidnederland en Meer Harmonie in de Samenleving

De muzikale schoolvoorstelling Broer! wordt in de gemeente Brunssum, Kerkrade en Landgraaf vormgegeven vanuit de samenwerking tussen de philharmonie zuidnederland en het programma Meer Harmonie in de Samenleving. Vanaf schooljaar 2021-2022 zal voor alle groepen 6 van de 31 scholen deelnemende scholen aan het programma de mogelijkheid geboden worden om de voorstelling te bezoeken en maakt de de voorbereiding en de muzikale nazorg integraal onderdeel uit van het programma MHIDS.

Aanmelden scholen

Lees ook

MHIDS is een initiatief van: