Door: Sanne Boonen

In een jaar tijd voorzag muziekproject ‘Meer Harmonie in de Samenleving’ structureel en professioneel muziekonderwijs aan circa 5000 basisschoolleerlingen. Daarmee levert het project een belangrijke bijdrage aan de sociale inclusie, de sociale participatie en het welbevinden van kinderen in Zuid-Limburg.

Na 1 jaar ‘Meer Harmonie in de Samenleving’ is het tijd voor een terugblik. In oktober 2019 werd er een akkoord bereikt tussen onderwijsstichting MOVARE en dans- en muziekschool SMK met de gemeentes Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. In dit akkoord werd afgesproken om structurele muziekeducatie op basisscholen in de bovengenoemde gemeenten een impuls te geven.

Opschaling naar 20 scholen

In januari 2020 startte de eerste fase van het project waaraan 10 scholen deelnamen. Deze eerste fase werd succesvol afgesloten. Na een opschaling in augustus 2020, namen maar liefst 20 scholen in heel Zuid-Limburg deel. Vanaf september ontvingen circa 5000 leerlingen structureel muziekonderwijs op school, in verbinding met het culturele en maatschappelijke veld. Dat aantal zal in de komende tijd naar verwachting alleen maar stijgen. Binnen het structurele, binnenschoolse aanbod is er vooral ruimte voor experimenteren, ontdekken en kennis maken met de verschillende soorten van muziek en de daarbij behorende instrumenten. De binnenschoolse lijn wordt voor de geïnspireerde en geïnteresseerde leerlingen doorgezet in een veelzijdig buitenschools aanbod. Dat wordt in samenwerking met het culturele veld vormgegeven in de schoolomgeving.

Over Meer Harmonie in de Samenleving

Meer Harmonie in de Samenleving is naast een initiatief ook een fysiek verbindpunt tussen het onderwijskundig, cultureel en maatschappelijk veld. Waarbij we door middel van structurele en kwalitatieve muziekeducatie een positieve bijdrage leveren aan sociale inclusie, sociale participatie en welbevinden van onze kinderen in de regio. Muziek kan de bereidheid en het vermogen vergroten om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Hoe meer mensen zich verbinden met de samenleving, hoe meer de samenleving hiervan profiteert.

Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van het initiatief is op 7 oktober de lancering van onze nieuwe website en bijbehorend logo.

Lees ook

MHIDS is een initiatief van: