De reportage

Op 18 oktober 2021 bezocht de filmploeg van het televisieprogramma Holland van Boven basisschool de Veldhof in Eygelshoven om er een reportage te maken over het programma Meer Harmonie in de Samenleving. Tijdens deze reportage is een inkijk gegeven over het belang en de werkwijze van het programma. Het programma wil door middel van structurele en duurzame muziekeducatie een positieve bijdrage leveren en het welbevinden, de inclusie en culturele participatie in deze regio Parkstad.

Regulier aanbod

In de reportage is te zien hoe groep 3 en 7 iedere week les krijgen van een vakdocent muziek waarbij de nadruk ligt op boeiende en activerende muzikale activiteiten aansluitend bij de huidige vormgeving en inhoud van het onderwijs. Op deze manier worden de ‘eigen’ leerkrachten ontlast bij het geven van het vakgebied muziek. In de praktijk is gebleken dat er veel handelingsverlegenheid is rondom het vakgebied en dat het overvolle curriculum de leerkracht andere keuzes doet maken. Door de inzet van een vakdocent wordt in ieder geval de structurele invulling op een kwalitatieve manier vormgegeven. De leerkracht wordt binnen het programma uitgedaagd om gedurende de week de lesstof aangeboden door de vakdocent te herhalen en waar mogelijk te verbreden. Naast de structurele muziekles biedt het programma ruimte en mogelijkheden voor leerlingen om zich verder muzikaal te oriënteren via; koor-, blazers, slagwerk, pop en DJ-klassen

Extra aanbod

In de reportage is te zien hoe leerlingen deelnemen aan zo’n blazersklas en een DJ-klas. Binnen dit aanbod kunnen de geïnteresseerde leerlingen gratis gedurende een periode van +/- 10 weken tussen- en/of naschools verder kennis maken met een muzikale discipline passende bij de leeftijdsgroep. Tijdens deze activiteiten staat het samen muziek maken en het samen muziek beleven voorop! Als afronding van een periode zullen de leerlingen ook een optreden verzorgen binnen en buiten de school. Het programma MHIDS zoekt hierin de samenwerking en verbinding met het culturele en maatschappelijk veld. Zo is het mogelijk dat verenigingen, podia, festivals, initiatieven etc. betrokken worden bij het verzorgen van inspiratie en de uitvoering diverse activiteiten.

De reportage is vanaf nu te zien via ons Youtube-kanaal: Reportage Meer Harmonie in de Samenleving, of hier beneden!

Lees ook

MHIDS is een initiatief van: