Jeugdfonds Cultuur Limburg

Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Het Jeugdfonds Cultuur Limburg (JFC) en het Jeugdfonds Sport Limburg zijn in samenwerking met de provincie en ketenpartners gestart met een aantal pilot projecten die ertoe moeten gaan bijdragen dat kinderen eenvoudiger de weg naar structureel cultuur- en sportaanbod weten te vinden.

Partnerschap ‘Meer Harmonie in de Samenleving’ 

Daarnaast ondersteunt het JFC nog een aantal specifieke cultuurprojecten, waaronder het mooie project “Meer harmonie in de Samenleving”. Mede door een bijdrage van het JFC, kunnen kinderen actief deelnemen aan cultuur en zo ervaren wat cultuur met je doet. Het JFC vindt het belangrijk dat alle kinderen actief kunnen deelnemen aan cultuur.

Indien tijdens dit project bij kinderen de behoefte is ontstaan om structureel muziek- of dansles, of een andere vorm van cultuurbeoefening, te gaan volgen, maar er thuis misschien te weinig geld is om dit te kunnen betalen, dan kan het JFC helpen. Wij betalen het lesgeld en eventueel de spullen zoals dansschoenen of de huur van een instrument. Het geld wordt direct betaald aan de vereniging of instelling waar het kind op les gaat. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit gaat via een tussenpersoon. Voor meer informatie kunt u kijken op www.jeugdfondscultuur.nl/limburg, contact opnemen met de school of Stichting Leergeld Parkstad.

Lees ook

MHIDS is een initiatief van: