Meer Harmonie in de Samenleving

Staat voor laagdrempelige, kwalitatieve en structurele muzikale ontwikkeling voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente Brunssum, Landgraaf en Kerkrade in verbinding met het muzikale culturele en maatschappelijke veld.

Om dit vorm te geven zijn wij naast de financiële steun van het onderwijs en de deelnemende gemeenten afhankelijk van donaties en subsidies om het programma vorm te geven in deze regio.

Het programma is een interventie binnen de regiodeal Zuid-Limburg om de kwaliteit van leven in deze regio vanuit muzikale ontwikkeling te verbeteren.

Onze club van 100

Deze bedrijven, instellingen of particulieren ondersteunen voor het kalenderjaar 2024 het instrumentenfonds Meer Harmonie in de Samenleving met een bijdrage van € 100,-. Hiermee dragen ze bij aan de aanwezigheid van muziekinstrumenten voor 8000 leerlingen op de 31 deelnemende basisscholen aan Meer Harmonie in de Samenleving in de gemeente Brunssum, Landgraaf en Kerkrade!

Onze club van 100 leden ontvangen:

  • Een logo-vermelding op deze pagina.
  • Een deelname raamsticker van het programma Meer Harmonie in de Samenleving.
  • Een uitnodiging voor een muzikale Meer Harmonie in de Samenleving activiteit.
  • Hartelijke muzikale dank van 8000 basisschoolleerlingen!

Wat is wetenschappelijk bekend over muzikale ontwikkeling?

  • Cognitie. De ontwikkeling van kennis (cognitief) en vaardigheden (non-cognitief) gaan vooruit.
  • Motoriek. Alleen al denken aan muziek maakt activiteiten aan in de motorische hersenschors.
  • Creativiteit. Het draagt bij aan het oplossend vermogen van het brein.
  • Samenwerking. Je leert de essentiële vaardigheid om met elkaar samen te werken.
  • Empathie. Je kunt emoties beter uiten en begrijpen elkaar beter.

Last but not least…..

Geluk! Muziek maakt gelukkig en is gewoon heel erg leuk!

Onze subsidies en fondsen

De onderstaande fondsen ondersteunen financieel vormgeven van het extra aanbod binnen het programma Meer Harmonie in de Samenleving voor schooljaar 2023-2024. Hartelijk dank voor jullie financiële steun.

Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven, lokale overheden, fondsen en particulieren die ons doel – laagdrempelige structurele muzikale ontwikkeling voor alle basisschoolkinderen in onze regio – ondersteunen. Uw ondersteuning, in welke vorm dan ook, wordt ontzettend gewaardeerd. Neemt u graag contact met ons op!

via: contact@mhids.nl

Hartelijk dank, namens 8000 basisschoolleerlingen, voor uw steun!

Meer Harmonie in de Samenleving

MHIDS is een initiatief van: