Meer Harmonie in de Samenleving is per 1 oktober 2019 gestart op initiatief van onderwijsstichting MOVARE  en muziek- en dansschool SMK in samenwerking met de gemeente Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. Vanuit een jarenlange samenwerking is de behoefte ontstaan om door middel van structurele muziekeducatie de bereidheid en het vermogen om maatschappelijk en cultureel te participeren en een actieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap te vergroten. De wetenschappelijk bewezen positieve effecten van structureel muziekonderwijs moeten op (lange) termijn een positieve invloed hebben op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de regio Parkstad!

0
Scholen
0
Kinderen
0
Gemeenten
0
Partners

Onderwijskundige partners

Sinds schooljaar 2021 – 2022 doen alle 31 scholen mee aan het programma  ‘Meer Harmonie in de Samenleving’. Dit betekent dat 100% van de basisscholen van Brunssum, Landgraaf en Kerkrade staan voor structurele, duurzame en kwalitatieve muzikale ontwikkeling in verbinding met het muzikale culturele en maatschappelijke veld.

Brunssum

Landgraaf

Kerkrade

Culturele partners

Harmonieën en Fanfares

Zangverenigingen

Overige

Maatschappelijke partners

We onderscheiden de volgende soorten van maatschappelijk partnership:

  • Subsidies/fondsen/bedrijven etc. die ons operationeel en financieel ondersteunen
  • Organisaties/instellingen/stichtingen etc. waarmee in het kader van onze doelstelling wordt samengewerkt

Partner worden?

In principe kan iedereen die de uitgangspunten ‘Meer Harmonie in de Samenleving’ ondersteunt ook partner worden van dit initiatief!

Zijn er nog vragen of opmerking? Neem dan gerust eerst contact met ons op via contact@mhids.nl

Hoe?

Hoe willen we 'Meer Harmonie in de Samenleving' uitvoeren?

Lees meer

Waarom?

Waarom is 'Meer Harmonie in de Samenleving' belangrijk?

Lees meer

MHIDS is een initiatief van: