Regulier aanbod

De leerlingen van de 31 deelnemende basisscholen aan het programma ‘Meer Harmonie in de Samenleving’ krijgen wekelijks structureel en kwalitatief muziekles aangeboden door gespecialiseerde docenten binnen een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 in het basisonderwijs. Binnen deze doorgaande lijn komen kinderen op een eigentijdse en aantrekkelijke manier in aanraking met een breed scala van muziek met als doel om vooral muziek samen te leren beleven en om samen muziek te maken.

Extra aanbod

Aansluitend aan het reguliere aanbod wordt er een kosteloos extra aanbod aangeboden aan geïnteresseerde leerlingen om zich verder te verdiepen in een bepaalde muzikale discipline.

Te denken valt aan; koor- , blazers-, slagwerk-, pop-, DJ-klassen etc.

Binnen dit extra aanbod  gaat een groepje leerlingen (tussen de 4 en 12 kinderen) in de tussenschoolse of naschoolse tijd aan de slag om vooral samen muziek te maken en samen muziek te beleven. Deze klassen staan onder leiding van gespecialiseerde vakdocenten van de muziekschool. Het aanbod zal een tijdsduur hebben 10 weken met de mogelijkheid om daarna nog 10 weken en wordt afgesloten met een optreden na iedere periode en een gezamenlijk optreden aan het einde van het schooljaar.

BELANGRIJK! Niet iedere school en iedere groep heeft (hetzelfde) aanbod in de eerste ronde!

Koorklas

Zing jij graag? In de koorklas gaan kinderen van groep 4 t/m 6 in een groep zingen, en studeren ze samen liedjes in.

 • Eén keer per week wordt er gerepeteerd
 • Aan het einde wordt de koorklas afgesloten met een heus concert (live of online)!
 • Deelname is gratis.

 

Slagwerkklas

Altijd al eens willen trommelen? In de slagwerkklas maken kinderen van groep 5 t/m 7 kennis met diverse slagwerkinstrumenten, en gaan daarop in een groep actief ‘aan de slag’.

 • Eén keer per week wordt er gerepeteerd.
 • Aan het einde wordt de slagwerkklas afgesloten met een heus concert (live of online)!
 • Deelname is gratis, inclusief het gebruik van de instrumenten.

 

Blazersklas

Altijd al eens een orkest willen spelen? In de blazersklas leren kinderen van groep 5 t/m 7 in een groep een blaasinstrument bespelen.

 • Instrumenten die gebruikt worden zijn klarinet, saxofoon, trompet en trombone.
 • Eén keer per week wordt er gerepeteerd.
 • Aan het einde wordt de blazersklas afgesloten met een heus concert (live of online)!
 • Deelname is gratis, inclusief het lenen van een instrument.

 

Popklas

Altijd al eens in een band willen spelen? In de popklas gaan kinderen van groep 7 en 8 in een groep aan de slag op gitaren, toetsen en drums, en studeren ze samen popnummers in.

 • Eén keer per week wordt er gerepeteerd.
 • Aan het wordt de popklas afgesloten met een heus concert (live of online)!
 • Deelname is gratis, inclusief het gebruik van de instrumenten.

 

DJ-klas

Altijd al eens DJ willen zijn? In de DJ-klas gaan kinderen van groep 7 en 8 in een groep aan de slag met een echte DJ-set/mengpaneel.

 • Eén keer per week wordt er gerepeteerd.
 • Aan het einde wordt de DJ-klas afgesloten met een heus concert (live of online)!
 • Deelname is gratis, inclusief het gebruik van de materialen

 

Accordeonklas

Vind je weg op de toetsen van de accordeon! Hierop kun je allerlei soorten muziek spelen, ook pop- (Rowwen Hèze) en dansmuziek.

 • Eén keer per week wordt er gerepeteerd met kinderen van groep 5 t/m 7.
 • Aan het einde wordt de accordeonklas afgesloten met een presentatie!
 • Deelname is gratis, inclusief het lenen van een instrument.

 

Rap-klas: Rijm & Ritme

Rapmuziek is niet meer weg te denken uit de hedendaagse popcultuur. In deze sessies gaan de kinderen van groep 7 en 8 aan de slag met rijmen op ritmes, door het na doen van bestaande teksten naar zelf teksten schrijven en ook opnemen. Daarbij doen we verschillende ritme oefeningen om goed in de flow te komen. Uiteindelijk is het doel om samen een rap lied te produceren.

 • Deelname is gratis.

 

Passend aanbod

In samenwerking met het muzikale culturele veld organiseert het programma, daar waar mogelijk, na afloop van het extra aanbod een passend aanbod voor de leerlingen die samen verder willen. Het muzikale culturele veld zal op gemeentelijk en/of wijkniveau  dit verlengde aanbod gezamenlijk verzorgen voor de leerlingen. Het aanbod zal een tijdsduur hebben van 10-20 weken en worden afgesloten met een optreden met het muzikale culturele veld. (te denken valt aan; koren, harmonieën / fanfares, slagwerk-verenigingen, popbands, DJ-acts, poppodia etc.)

Aanmelden extra aanbod

Op dit moment is aanmelden voor extra aanbod niet mogelijk.

MHIDS is een initiatief van: