Waarom

Investeer in de toekomst, investeer in muziekles op de basisschool! Muziekles op de basisschool geeft kinderen aantoonbaar het goede fundament bij hun toekomstige persoonlijke ontwikkeling. Onze maatschappij zal hiervan profiteren.*

Muziek hoort bij onze identiteit. Muziek drukt gevoelens uit, het raakt, roept op, daagt uit en troost. Bovendien levert muziek een unieke bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van (jonge) mensen. Zowel onderzoek als persoonlijke levensverhalen laten dit keer op keer zien. Muziekonderwijs levert een essentiële bijdrage aan de drie hoofddoelen van onderwijs: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. Het is een ideaal middel om verschillende vakgebieden en thema’s met elkaar te verbinden, te verbreden of te verdiepen. Daarnaast doet het een beroep op de 21e-eeuwse vaardigheden zoals creatief denken, problemen oplossen, kritisch denken en samenwerken en is het onderdeel van de meervoudige intelligentie.

Muziek kan de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren, vergroten. Hoe meer mensen zich verbinden met de samenleving, hoe meer de samenleving hiervan profiteert.

Doel

Alle basisschoolleerlingen (7561 leerlingen) van de gemeenten Brunssum, Landgraaf en Kerkrade hebben per schooljaar 2021/2022 structureel en kwalitatief goed muziekonderwijs in verbinding met het maatschappelijk en culturele veld.

Structureel en kwalitatief goed muziekonderwijs

Kennisontwikkeling

  • Bestaat uit een nieuw op te zetten doorlopende wekelijks aangeboden leerlijn muziekonderwijs aan de hand van de kerndoelen primair onderwijs.

Maatschappelijke ontwikkeling

  • Bevordert het luisteren naar elkaar en biedt inzicht in eigen en andermans cultuur om van daaruit maatschappelijke en culturele verschillen te overbruggen. Daarnaast daagt het uit om zelf, maar ook anderen te laten participeren in onze maatschappij.

Persoonlijke ontwikkeling

  • Verenigt ‘hoofd, hart en handen’ en bevordert de motorische ontwikkeling en (meta)cognitieve vermogens. (21e-eeuwse vaardigheden/meervoudige intelligentie)

(*) Bron: wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op onze samenleving en bedrijven (Teterring M. en Wassink L. 2014)

 

Hoe?

Hoe willen we 'Meer Harmonie in de Samenleving' uitvoeren?

Lees meer

Wie?

Wie zijn er betrokken bij 'Meer Harmonie in de Samenleving'?

Lees meer

MHIDS is een initiatief van: