Hoe willen we Meer Harmonie in de Samenleving vormgeven?

Meer Harmonie in de Samenleving functioneert als een verbindpunt waar vraag en aanbod tussen het onderwijskundige, maatschappelijke en culturele veld samenkomen en ondersteunt en ontzorgt bij de uitvoering in de praktijk. Er wordt ingezet op een duurzame en structurele samenwerking in plaats van een fragmentarische en individualistische aanpak.

Het belang van de leerling staat centraal!

Binnen schools (ervaren, kennismaken, beleving)

De vakleerkracht muziek verzorgt structureel wekelijks muzieklessen voor alle groepen middels een doorgaande leerlijn. Hiermee worden dus alle leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in de deelnemende gemeenten bereikt. De nadruk bij deze kennisoverdracht ligt op het zo breed mogelijk opdoen van ervaring en kennismaking met een zo breed mogelijk muzikaal aanbod. Hierbij wordt ingegaan op de natuurlijke nieuwsgierigheid en beleving van leerlingen tussen de 4 en 12 jaar.

Binnen de doorgaande lijn is er ruimte en tijd opgenomen om aan te sluiten bij, of het opzetten van culturele en/of maatschappelijke verbindingen.

Te denken valt aan; participatie van verenigingen/gezelschappen bij het onderwijskundige proces, aansluiten bij educatieve lessenseries/workshops van lokale- en regionale (cultuur)partners, aansluiten bij lokale, regionale en provinciale festiviteiten en initiatieven en aansluiten en stimuleren van Euregionale verbindingen tussen scholen, instanties en gemeenten.

Buitenschools (beleven, proberen, keuzes maken)

De doorgaande lijn binnenschools van ervaren, kennismaken en beleven van een zo breed mogelijk muzikaal aanbod wordt in een buitenschools laagdrempelig aanbod doorgetrokken. Laagdrempelig betekent dat het niveau en de financiële bijdrage voor ieder deelnemend kind géén belemmering mag vormen.

Binnen dit buitenschools aanbod kan de leerling in een bekende en veilige omgeving (de school) onder begeleiding van vakdocenten en/of in samenwerking met de amateurkunst zijn muzikale talenten verder ontdekken. Te denken valt aan; schoolkoortjes (leeftijd 8 t/m 10 jaar), blazersklassen (9- en 10-jarigen) en popbands (11- en 12- jarigen) etc.

Waarom?

Waarom is 'Meer Harmonie in de Samenleving' belangrijk?

Lees meer

Wie?

Wie zijn er betrokken bij 'Meer Harmonie in de Samenleving'?

Lees meer

MHIDS is een initiatief van: