Een muzikaal operationeel 2023

Na wat magere muzikale jaren in relatie tot de pandemie kijken we terug op een succesvol muzikaal jaar 2023. Waarin het programma MHIDS operationeel volledig op de 31 basisscholen in de gemeente Brunssum, Landgraaf en Kerkrade heeft kunnen draaien. Dit betekent dat +/- 8000 leerlingen structureel wekelijks kwalitatief goede muziekles krijgen uitgevoerd door een gekwalificeerde vakdocent vanuit SMK. Naast het reguliere aanbod hebben honderden leerlingen gebruik gemaakt van het laagdrempelige extra aanbod waarin ze d.m.v. workshops op het gebied van zang, klassiek en populair de kans krijgen om in groepsverband samen muziek te maken en samen muziek te beleven. Deze laatste groep leerlingen krijgen in samenwerking met het muzikale culturele veld de kans om in het verlengd aanbod hun muzikale ontwikkeling door te zetten en mogelijk in te stromen in een muziekvereniging.

Bij de vormgeving zijn inmiddels bijna 100 partners betrokken om dit voor onze kinderen en de regio vorm te geven. Zonder dit geloof en inzet zou het programma niet kunnen bestaan! We willen natuurlijk alle partners, leerlingen en ouders bedanken voor jullie steun en medewerking. In het bijzonder willen wij de drie gemeenten: Brunssum, Landgraaf en Kerkrade bedanken voor hun financiële steun aan het programma. De onderwijsstichting MOVARE en de deelnemende scholen en SMK, Philzuid, Parkstad Limburg Theater en Vista College voor de samenwerking rondom de theatervoorstellingen en de volgende fondsen/regelingen voor het mogelijk maken van het programma: Jeugdfonds Sport en Cultuur, Cultuurdfonds, Klankkleur, Stg. Abel Landgraaf en Cultuur met Kwaliteit 3 en PIT Cultuurwijzer.

Bezoek aan theatervoorstelling Philzuid

Het programma Meer Harmonie in de Samenleving bezocht op 13 juni 2023 met 500 leerlingen de voorstelling Expeditie Orkest uitgevoerd door PhilZuid.

Klik hier voor meer tekst en beeld.

 

Donderdag 23 november bezochten ruim 300 groep 6 leerlingen en 50 begeleiders van 9 basisscholen deelnemend aan het programma Meer Harmonie in de Samenleving het Parkstad Limburg Theater in Kerkrade om de muzikale voorstelling van Romeo en Julia bij te wonen.

Klik hier voor meer tekst en beeld

Deelproject Canta Young

Het programma Meer Harmonie in de Samenleving en Stichting Canta Young zijn per schooljaar 2023-2024 een samenwerking aangegaan. Dit betekent dat de schoolkoren zijn opgenomen in 2 periodes binnen de doorgaande leerlijn MHIDS in groep 4 en 5. Hierdoor komen alle leerlingen in aanraking met de koorzang tijdens hun schoolloopbaan.

Klik hier voor meer tekst en beeld.

 

Extra aanbod schooljaar 2022-2023

Het afgelopen schooljaar 2022-2023 deden weer honderden leerlingen mee aan het extra aanbod van Meer Harmonie in de Samenleving. Voor het overgrote deel van deze kinderen was dit hun eerste muzikale ervaring in hun leven bij het bespelen van een instrument.

Extra aanbod schooljaar 2023-2024

Het programma Meer Harmonie in de Samenleving biedt de kinderen de kans om vanaf de week van 22 januari 2024 tot en met de week van 1 april 2024 gratis kennis te maken met het extra aanbod van Meer Harmonie in de Samenleving.

Klik hier om in te schrijven

Meer Harmonie in de Samenleving-band

In de laatste week van het schooljaar 2022-2023 trok de MHIDS-band langs een tiental MHIDS-scholen.

Klik hier voor meer tekst en beeld

Fijne feestdagen en een muzikaal 2024!

Meer Harmonie in de Samenleving

Lees ook

MHIDS is een initiatief van: