Stel de vereniging even kort voor….

Harmonie St.- Caecilia is opgericht in 1892 in de voormalige zelfstandige gemeente Eygelshoven. De vereniging telt meer dan 130 leden, waarvan er circa 40 als spelend lid actief zijn. Het repertoire bestaat uit moderne, hedendaagse harmonie-, musical- en filmmuziek en uit licht klassieke muziek. Harmonie St.- Caecilia is aangesloten bij de Kerkraadse Federatie van Muziekgezelschappen

Het harmonieorkest staat onder leiding van mevrouw Dian Drugmand. In 2003 promoveerde het orkest naar de 1ste Divisie van de Bond van Limburgse Muziekgezelschappen. Deze positie is tijdens het bondsconcours van 2010 nog met succes verdedigd. Sinds 2010 heeft het harmonieorkest welbewust niet meer aan bondsconcoursen deelgenomen en is derhalve nu ingedeeld in de 2de Divisie van de LBM.

Het orkest zoekt tegenwoordig haar muzikale uitdagingen in jaarlijkse concerten zoals het nieuwjaarsconcert, het wijkconcert (in de open lucht), voor- of najaarsconcerten en tweejaarlijks een groots opgezet themaconcert.

Wat doet de vereniging op dit moment aan muziekeducatie voor de jeugdigen?

Harmonie St.-Caecilia heeft in 2016 een intern opleidingstraject voor kinderen opgestart en is in 2019 met Basisschool de Veldhof en SMK een Blazersklas gestart. Het interne (doorstroom)traject ziet als volgt uit:
– Peuter- en kleutermuziek, wekelijks een half uur onder leiding van muziektherapeute.
– Blokfluitles voor kinderen die doorstromen vanuit de Kleutergroep en nieuwkomers, wekelijks 1 uurtje door een ervaren muziekdocente
– Samenspeelgroep van leerlingen in opleiding, zijnde doorstromers van de blokfluitgroep, leerlingen van de Blazersklas en nieuwkomers. De groep repeteert wekelijks 1 uur en zij volgen nagenoeg allemaal (10 kinderen) les op de SMK.

Blokfluitles voor de kinderen die doorstromen vanuit de kleutergroep en nieuwkomers....

Wat is een moment of momenten waar jullie enorm trots op zijn als vereniging in samenwerking met jeugdigen? 

  • Het enorme plezier dat peuters en kleuters aan muziek maken beleven.
  • De drive van leerlingen van de Samenspeelgroep om erbij te horen en samen muziek te maken.
  • De trotse gezichten van diverse leerlingen toen ze de nieuwe instrumenten kregen overhandigd.

Leuke anekdote: ‘Enkele kinderen komen in gym- en voetbalkleren naar de Samenspeelgroep omdat ze net voorafgaand aan het muziek maken training hebben’.

Waarom vinden jullie het belangrijk om deel te nemen aan ‘Meer Harmonie in de Samenleving’

Omdat dit een initiatief is dat grote kans van slagen heeft door de opzet en samenwerking tussen diverse partijen.

Welke droom hebben jullie m.b.t. het initiatief?

Onze droom is dat het project kinderen en volwassenen prikkelt om muziek te (gaan) maken, SAMEN muziek te maken en zodoende een aanwas kan opleveren van het aantal actieve muziekbeoefenaars in onze gemeenschap en vereniging.

Hartelijk dank Harmonie St. Caecillia Eygelshoven voor dit interview en deelname aan ‘Meer Harmonie in de Samenleving’. Laten we er samen voor zorgen dat je droom werkelijkheid wordt!

Lees ook

MHIDS is een initiatief van: