Stel de vereniging kort even voor….

Voor de oorlog koesterden een aantal inwoners van het nog jonge Lauradorp de stille wens een harmonie in het leven te roepen. Een van de grootste pleitbezorgers is meester Jennesen, wonend aan het toenmalige Julianaplein (nu Olmenstraat) en onderwijzer aan de voormalige jongensschool Don Bosco gelegen aan de Sloterstraat. De crisistijd en de tweede wereldoorlog zijn er debet aan dat de oprichting van de harmonie pas plaatsvindt op 7 december 1947.

Op de oprichtingsvergadering kiezen de leden de naam “Harmonie Laura” en als verenigingslokaal kiest men zaal Dorenberg aan het Steenenkruis. De heer W. Simons van de Kantstraat werd benoemd tot eerste dirigent De zaal Dorenberg werd na 15 jaar ingeruild voor het huidige repetitielokaal, gemeenschapshuis d’r Sjtee Uul

Harmonie Laura is gehuisvest in het geheel gerenoveerde gemeenschapshuis d’r Sjtee Uul te Landgraaf, de huiskamer van Lauradorp, alwaar men elke maandagavond repetitie heeft, het grote orkest vanaf 19.30 uur en TOL (Toekomst Orkest Laura) en de  vanaf 18.45 uur onder leiding van Dennis Seerden en Patrick Letterle. De harmonie staat alweer sinds 2009, inmiddels 11 jaar, onder leiding van Patrick Letterle

Het harmonieorkest is de laatste jaren flink gegroeid tot een mooie bezetting van ca 45 pp en beschikt over een grote achterban zoals, vrienden van, dames comité, erebestuur, TCL (toekomst commissie Laura), muziek commissie en natuurlijk het bestuur.

Harmonie Laura investeert daarom weloverwogen, veel energie, tijd en geld in het werven en opleiden van nieuwe, liefst jeugdige, leden. In samenwerking met de stichting Muziekschool Kerkrade en geheel op eigen kosten, biedt de vereniging de programma’s “Klinkend Perspectief” en “Blazersklas” aan op diverse basisscholen binnen de gemeente Landgraaf. Ook zijn we partner van het nieuwe grote project i.s.m. SMK en Movare van het project “Meer harmonie in de samenleving”, via dit project krijgen de basisschoolleerlingen structureel van gr 1 t/m 8 muziekeducatie. Zo kan de schooljeugd op een leuke, leerzame manier kennis maken met HAFA-muziek. De wens is  dan ook dat deze inspanningen er niet alleen aan bij dragen dat Harmonie Laura in ledenaantal groeit, maar vooral ook dat de HAFA-muziek, toch wel “Limburgs Cultureel erfgoed”, voor de toekomst behouden blijft.

Na de komst van onze huidige dirigent Patrick Letterle en het aanstellen van de nieuwe voorzitter Attila Oroszi (beide in 2009) heeft de vereniging besloten om meer muzikale projecten te gaan bewerkstelligen i.p.v. concoursen. Zo heeft de harmonie diverse leuke muzikale projecten gedaan die goed en druk bezocht werden. Dit waren o.a. het Dinerconcert Bella Italia, Vive la France (i.s.m. Jack Vinders), “December Feel” evenement  i.s.m. met Guido Dieteren, Wendy Kokkelkoren en Combo van Guido’s Orchestra en USA “Music & Bites (i.s.m. Serge Gulikers en Hub Nikkel). Harmonie Laura schroomt ook niet om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere HAFA-verenigingen zoals eind 2018 met het project “Landgraaf in Harmonie”. Hierbij heeft de vereniging samen met de 2 andere harmonieën uit Landgraaf een orkest geformeerd van meer dan 120 muzikanten. Hiermee wil Harmonie Laura zich klaarstomen voor de toekomst.Het jaar 2019 stond voor Harmonie Laura in het teken van de bevrijding van Nederland. De harmonie is toen benaderd door de gemeente van Landgraaf om samen met, Oranje Comité, Fanfare Eendracht van de Hei en Guido Dieteren, Wendy Kokkelkoren en Combo van Guido’s Orchestra het bevrijdings-concert te verzorgen.

De harmonie Laura gaat regelmatig op concertreis, zoals naar Engeland, (oost-) Duitsland, Luxemburg en Zwitserland. I.v.m. de goede banden bezoeken we in mei 2021 wederom Bayern in Duitsland, alwaar er buiten diverse activiteiten een groot Galaconcert gegeven gaat worden samen met onze muzikale vrienden aldaar Musikkappelle St. Vitus, dit zal bezocht worden groot door zeker 600 p.p. Voor 2021 en 2022 zijn de muzikale plannen alweer volop in de maak met mooie muzikale evenementen met gerenommeerde orkesten. Maar door COVID-19 is alles tegenwoordig onzeker en worden veel geplande evenementen verplaats.

 Wilt u meer informatie over de vereniging of wilt u lid of vriend worden, neem dan contact op met onze voorzitter dhr. Attila Oroszi, tel.; 06-44456289 of mail naar secretariaat@harmonielaura.com  of kijk op onze website www.harmonielaura.com.

Wat doet de vereniging op dit moment aan muziekeducatie voor de jeugdigen?

Als Harmonie Laura hebben we diverse samenwerking convenanten met de lokale basisscholen en de SMK. Hiervoor hebben we een actieve groep mensen die in samenspraak met onze dirigenten en 2dedirigent hieraan vormgegeven. Deze groep is gebundeld in de groep TCL (Toekomst commissie Laura). Deze groep is zo vooruitstrevend dat ze zelfs een toekomstvisie document hebben ontwikkeld om de HAFA cultuur binnen de jeugd onder aandacht te brengen

We hebben hiervoor een instapgroep tot stand gebracht waarbij de kinderen die vanuit het SMK of klinkend perspectief/blazersklas binnen afzienbare tijd samen kunnen musiceren op de door hun gekozen instrument. Nadat men het musiceren enigszins onder de knie heeft stroomt men door naar TOL (Toekomst orkest Laura), waarbij men ook gezamenlijk leert samen musiceren.

Wat is een moment of momenten waar jullie enorm trots op zijn als vereniging in samenwerking met jeugdigen? 

Er zijn veel momenten waar wij als vereniging trots op zijn in samenwerking met de jeugd. Ten eerste zijn wij trots op het feit dat wij momenteel een jeugdorkest hebben met rond de 6 jeugd/ aspirant-leden en dat wij dit jaar zelfs naast TOL (toekomst orkest Laura) een instapgroepje konden opstarten. Ten tweede de uitvoering met TOL tijdens het nieuwjaarsconcert, waarbij een jeugdlid de aankondiging van de muziek presenteerde en een ander jeugdlid een solo partij had met een fietsbel. Ten derde de samenwerking met andere jeugdorkesten in Landgraaf en onze optredens in verzorgingshuizen in Landgraaf en Kerkrade.  De reacties van de bewoners waren erg ontroerend en dat vergeten wij nooit. Ook zijn we trots op al onze jeugdleden en aspirant-leden. Het enthousiasme waarmee zij naar de repetitie komen . Al met al te veel om op te noemen.

Waarom vinden jullie het belangrijk om deel te nemen aan ‘Meer Harmonie in de Samenleving’?

Wij vinden het belangrijk dat we deelnemen aan ‘meer harmonie in de samenleving’, omdat wij als harmonie het belangrijk vinden een bijdrage te leveren jong en oud enthousiast te maken voor het zelf maken van muziek. Met name het bespelen van een instrument. We willen dat kinderen kennis maken met diverse muziekinstrumenten, dat de kinderen ( en ouders) weten dat ze een aantal instrumenten in bruikleen kunnen krijgen via de harmonie en dat bekend is welke mogelijkheden er zijn t.a.v. muzieklessen. Door deel te nemen aan MHIDS hopen we dat we meer kinderen  kunnen bereiken en kennis kunnen laten maken met muziek en met onze harmonie. Door onze instapgroep en TOL krijgen de kinderen de mogelijkheid om  al in een vroeg stadium samen met anderen muziek te maken en dit stimuleert om thuis te oefenen. Daarnaast is onze harmonie een echt warm nest waar meer dan alleen samen muziek gemaakt wordt. Men voelt zich bij ons snel thuis.

Welke droom zouden jullie nog hebben m.b.t. het initiatief?

Onze droom zou zijn dat muziek maken voor alle kinderen toegankelijk wordt, zowel op financieel vlak als sociaal vlak. Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om een muziekinstrument te kunnen bespelen. Daarom vinden wij ook dat dit initiatief laag drempelig moet zijn voor kinderen en dat zij de mogelijkheden moeten krijgen om op wat voor manier dan ook muziekonderwijs te mogen ontvangen. Niet alle kinderen groeien op in een thuissituatie waar dit mogelijk is of gestimuleerd wordt.

Wij bedanken Harmonie Laura Landgraaf voor dit interview en de samenwerking. We delen absoluut de droom om muziek voor ieder kind toegankelijk te maken ongeacht financieel of sociaal  vlak. Wilt u daar een steentje aan bijdragen? Neem met ons contact op of direct doneren kan via: https://www.gofundme.com/f/meer-harmonie-in-de-samenleving

Lees ook

MHIDS is een initiatief van: