Stel de vereniging binnen kort voor?

Wij zijn fanfare Sint Barbara uit Brunssum. Onze fanfare bestaat dit jaar 70 jaar.

Het motto van onze vereniging is “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”

Binnen onze vereniging hebben wij een drumband, een jeugdorkest en een fanfareorkest. Het doel van de fanfare is om leden samen te laten musiceren en mooie concerten te verzorgen. Verder worden er door het jaar activiteiten georganiseerd in het kader van de binding.

De drumband in actie

Wat doet de vereniging op dit moment aan muziekeducatie voor de jeugdigen?

Fanfare Sint Barbara neemt actief deel aan Klinkend Perspectief. Daarvoor verzorgen wij jaarlijks demonstratielessen op de Basisschool Langeberg. Ons jeugdorkest Up2B verzorgt samen met de leerlingen van groep 4 een eindpresentatie in ons verenigingslokaal.

Onze leerlingen krijgen les op de muziekschool. Het is van groot belang dat de leerlingen samen kunnen spelen. Dat gebeurt op zondagmorgen tussen 10:00 en 11:00 uur in het jeugdorkest Up2B.

Wat is een moment of momenten waar jullie enorm trots op zijn als vereniging in samenwerking met jeugdigen? 

Wij proberen de jeugdige leden tijdens concerten, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse Club van 100 concert, een podium te bieden. Het is prachtig om te zien hoe jeugdigen zich dan presenteren, volledig onbevangen en met volle overgave.

Tijdens de kindercommunie spelen de leerlingen mee met het grootorkest, een geweldige ervaring voor hen.

Impressie van een 'Styles-concert'

Waarom vinden jullie het belangrijk om deel te nemen aan ‘Meer Harmonie in de Samenleving’?

Het op jeugdige leeftijd beoefenen van muziek is goed voor de ontwikkeling van het brein en sociale vaardigheden. Hier willen wij zeker aan bijdragen.

Wij willen de jeugd kennis laten maken met onze vorm van muziek. Het is belangrijk dat de kinderen muziek maken en het zou super zijn als de kinderen door de lessen op de basisschool interesse krijgen in het bespelen van een blaas- of slagwerkinstrument. Muziek maak je samen.

Welke tips/ideeën/droom zouden jullie nog hebben m.b.t. het initiatief?

Wij zouden het geweldig vinden als wij onze vereniging kunnen uitbreiden met nieuwe jeugdleden. Wie weet wakkeren de enthousiaste kinderen ook de interesse van hun ouders aan. Niet alleen jeugdleden maar ook de ouderen of oud-muzikanten zijn welkom in ons verenigingslokaal de Burcht aan de Wieënweg in Brunssum.

Wij bedanken Fanfare Sint Barbara Brunssum voor dit interview en de samenwerking en verheugen ons om ook met deze vereniging het enthousiasme aan te wakkeren voor muziek!

Lees ook

MHIDS is een initiatief van: