Een interview met YCC-er Yvette Stofberg, Jo Laumen (eigen muziekdocent) en Iris Odekerken (directeur)

Wat hebben jullie zelf met muziek?
Muziek drukt gevoelens uit, maakt vrolijk, of juist verdrietig. Het daagt ons uit om mee te zingen of bewegen! Niet ieder mens is hetzelfde en iedereen kiest voor zijn eigen soort muziek. Het geeft daarom een autonoom gevoel. Muziek zorgt bij ons voor een stukje expressie van onszelf.

Waarom heeft de school gekozen voor structureel muziekonderwijs?
Wij zijn een school waarin wij cultureel aanbod in de breedste zin van het woord belangrijk vinden. Muziekonderwijs hoort volgens ons thuis in dat culturele aanbod, maar zeker ook in de ontwikkeling van kinderen.

Het draagt bij aan het welbevinden van de kinderen. Daarnaast heeft het een positieve invloed op de persoonlijkheids- en maatschappelijke vorming. Door muziek te koppelen aan de dagelijkse thema’s van verschillende lessen, zoals taal of rekenen draagt het ook nog een bij aan het tot leren komen, ieder kind leert namelijk op zijn eigen manier.

Door deze manier van lesgeven dus duurzaam te  integreren in ons onderwijs kan dit voor de leerling zeer waardevol zijn. Het kind kan op een andere manier ontwikkelen en krijgt handvatten tot een andere benadering van het opnemen van kennis. Daarnaast is het gewoon ook nog eens heel erg leuk om te doen en zorgt het bij de kinderen voor een stuk uitdaging, expressie en ontspanning.

Hoe zou het ideale beeld m.b.t. muziekonderwijs eruit zien voor je school?
Ieder kind bezit zijn eigen talenten ook wat betreft muziek. Zo zijn er kinderen die muziek leuk vinden om naar te luisteren, maar andere kinderen vinden het ook leuk om muziek te maken. Het ideale beeld en misschien wel droombeeld rondom muziekonderwijs zou zijn dat kinderen op hun eigen niveau en binnen hun eigen verbinding wat zij met muziek hebben, dit prachtige culturele gebied kunnen exploreren. Daarnaast hoort ook in dit beeld thuis, dat leerlingen van en met elkaar kunnen leren.  Zo zou bijvoorbeeld voor de zeer gedreven leerlingen en leerkracht het oprichten van een schoolband super gaaf zijn om naast ons reeds bestaande schoolkoor in harmonie te laten opgaan! Aan de andere kant zou het ook mooi zijn dat de  leerling die reeds met muziek opgroeit zijn muziekkennis over kan brengen op kinderen die nog minder in aanraking zijn geweest met muziek. Kortom zou de bevlogenheid en het enthousiasme van muziek voelbaar moeten worden in de school…Maar…laten we allereerst maar eens  beginnen met het creëren van een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8. De inzet van een vakleerkracht hoort daar absoluut bij!

Wat zou de school nog meer willen doen met muziek?
Muziek is niet iets wat alleen als vak op school aangeboden wordt. Er zijn vele partners die wij hierbij zouden willen inzetten. Te denken valt natuurlijk aan een fanfare of een harmonie. Maar ook te denken aan mensen die een bijzonder instrument spelen, mensen die zangles geven, mensen die instrumenten maken, mensen die een muziekwinkel bezitten…Ga zo maar door. Door dus de samenwerking op te zoeken als school met wellicht niet alleen de voor de hand liggende partners, kan er een veel uitgebreider repertoire aan muzieklessen worden aangeboden dan de standaard lessen.  Daarnaast ligt bij ons zeer sterk de wens om dit te verbinden met burgerschap. Door verenigingen te benaderen, werk je hier uiteraard aan, maar hoe tof zou het zijn om bijvoorbeeld een concert te organiseren voor de mensen in de wijk of kerstliedjes te spelen en zingen voor de oudere medemens of een muzikale talentenjacht op te zetten. Dit vraagt naast muzikaal talent ook andere vaardigheden van leerlingen en zo kunnen wij in de meest brede zin van het woord aan de ontwikkeling van de leerling werken.  Daarnaast zijn wij ook een beweegschool en zijn wij van mening dat muziek een vast beweegonderdeel moet worden tijdens het TSO-aanbod. Dit zit hem nu veelal in (bal)sportaanbod, maar dat kan dus ook prima met ondersteuning van muziekactiviteiten die aanzetten tot bewegen. Te denken van aan Zumba of  stijldansen, waarbij het aanleren van gevoel voor ritmiek heel belangrijk is!

We bedanken Yvette Stofberg( YCC-er), Jo Laumen (eigen muziekdocent) en Iris Odekerken (directeur)dvoor dit interview en deelname van de school aan “Meer Harmonie in de Samenleving”

We wensen het team en de leerlingen een hele mooie muzikale toekomst toe en zien jullie graag optreden op het volgende personeelsfeest van MOVARE!

Droombeeld basisschool de Langeberg

Wij hopen als school dat wij met deze pilot de eerste stappen in de juiste richting kunnen zetten om te komen tot duurzaam muziekonderwijs in verbinding met de maatschappij! En wie weet kunnen we ooit ons droombeeld realiseren en de eerste Movare-kids-band een optreden laten verzorgen voor alle meesters en juffen bij Movare!

Lees ook

MHIDS is een initiatief van: