Het programma Meer Harmonie in de Samenleving bestaat uit drie onderdelen. Het regulier-, extra en het verlengde aanbod. Binnen het reguliere aanbod krijgen alle leerlingen van de deelnemende 31 scholen wekelijks muziekles vanuit de doorgaande lijn van het programma. Dit betekent dat de leerlingen na het doorlopen van de basisschool een brede muzikale oriëntatie hebben ontwikkeld.

Blazersklas basisschool De Trampoline en De Opstap

Binnen deze brede muzikale oriëntatie biedt het programma de leerlingen die zich verder of breder willen oriënteren de kans om laagdrempelig samen muziek te maken en te beleven. Tijdens het extra aanbod kunnen de kinderen gedurende 10 weken kennis maken met 3 muziekdisciplines binnen het programma om samen toe te werken naar een optreden. De drie muziekdisciplines zijn:

  • Zang (7 t/m 9 jaar)
  • Klassiek (8 t/m 10 jaar)
  • Populair (10 t/m 12 jaar)

Het afgelopen schooljaar 2022-2023 deden weer honderden leerlingen mee aan het extra aanbod van Meer Harmonie in de Samenleving. Voor het overgrote deel van deze kinderen was dit hun eerste muzikale ervaring in hun leven bij het bespelen van een instrument. Na het doorlopen van het extra aanbod zorgt het programma in samenwerking met het muzikaal cultureel veld voor een verlengd aanbod. De kinderen die willen doorgaan krijgen zo laagdrempelig de kans om zich verder muzikaal te ontwikkelen.

Samenwerking met het muzikaal cultureel veld

Schooljaar 2022-2023

Na de evaluatie van de pilot in schooljaar 2021-2022 wordt er dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet van het extra aanbod. Binnen de drie deelnemende gemeenten wordt er gekozen voor twee periodes van één muziekstijl per gemeente en worden scholen binnen een geografische ligging geclusterd. Daarnaast biedt het programma de leerlingen die verder willen gaan de kans om het extra aanbod te verlengen met 10 weken en kunnen nieuwe leerlingen weer instromen. Hiervoor is gekozen om leerlingen een nog beter beeld te geven van de muzikale discipline, biedt het kansen om beter kennis te maken met het muzikaal cultureel veld en ervaren de kinderen hoe leuk leerzaam het is om samen muziek te maken en te beleven.

Lees ook

MHIDS is een initiatief van: